Ventilasjon til større bygg

God ventilasjon er viktig for å skape et godt inneklima. Dette gjelder også i større bygg, næringsbygg og i kontorlokaler. Alle bygninger har behov for frisk luft, spesielt større bygg hvor flere mennesker oppholder seg samtidig. I kontor og næringssammenheng, er det arbeidsgiver som er ansvarlig for at de ansatte skal få et godt inneklima på arbeidsplassen.

I vanlige hjem benytter vi oss ofte av aircondition eller varmepumper for å kontrollere inneklimaet. Med disse apparatene kan vi kontrollere temperaturen i huset og sørge for at luftkvaliteten er god og behagelig. Et godt inneklima med friskluft vil sørge for økt produktivitet og bedre trivsel. I større bygninger må det gjerne flere tiltak til, for å oppnå god ventilasjon og et behagelig klima.

Balansert ventilasjon

Det er flere typer ventilasjonssystemer som egner seg best for større bygg og næringsbygg. For å skape god luftkvalitet i slike typer bygninger, er det mulig å benytte seg av blant annet balansert ventilasjon, avtrekk ventilasjon, naturlig ventilasjon og hybrid ventilasjon. Som regel ser vi at balansert ventilasjon er det mest brukte alternativet i større bygninger.

Med balansert ventilasjon vil ventilasjonsanlegget tilføre en mengde friskluft som samsvarer med mengden luft som anlegget trekker ut. Dette skaper en balanse mellom luften som kommer inn og luften som blir trukket ut. Det er flere måter å benytte seg av denne metoden.

For å skape en balansert ventilasjon er det i hovedsak to metoder som bruker. Det er mulig å ha et felles avtrekk for alle rommene i bygningen, hvor noen spesifikke rom får tilluft. Dette er ofte benyttet på kontorbygg hvor hvert kontor får tilluft, mens avtrekket vil bli gjort i kjernen av kontoret. Det er også mulig å skape balansen ved å ha en lik mengde avtrekk og tilluft i hvert rom eller lokaler i bygningen.

Plassering av ventilasjonsanlegg

Dersom et ventilasjonsanlegg skal installeres i et større bygg, vil det være viktig å tenke over hvor dette skal plasseres. Ventilasjonsanlegg kommer som regel med et aggregat som må plasseres. Dette kan plasseres i et større rom hvor annet teknisk utstyr befinner seg. Det er også mulig å fordele aggregatene rundt om det større bygget som skal ventileres.

Vi differensierer mellom disse metodene ved å benytte oss av uttrykkene: Sentrale og desentrale ventilasjonsanlegg. Det finnes ikke et fasitsvar på hvilken metode som er best. Dette vil variere fra bygning til bygning, samt avhenge av både form, størrelse og høyde på ventilasjonsanlegget.

Sentralt og desentralt

Med et sentralt ventilasjonsanlegg vil det være et felles aggregat for alle rommene i bygningen som skal ventileres. Dette har færre luftinntak enn desentrale anlegg, hvilket vil si at det er lettere å plassere dem der det passer seg best. Det vil også være lettere å vedlikeholde et slikt type anlegg da det er mer tilgjengelig for reparasjon og rengjøring.

En stor fordel med et sentralt anlegg er at det ikke behøves koordinering med eventuelle leietakere. Skal anlegget plasseres i et stort bygg eller et næringsbygg, vil det ofte være flere ulike mennesker som leier lokaler i bygget. Ettersom et sentralt aggregat kan plasseres i kjelleren eller på taket, vil det ikke være synlig for leietakerne.

Et desentralt ventilasjonsanlegg vil ha et aggregat i hvert lokale, rom, eller etasje som skal ventileres. Dersom bygget er et næringsbygg, vil hver enkelt leietaker bruke et aggregat hver. En fordel med dette er at det vil være enklere å fordele eventuelle kostnader som kommer med anlegget.

Med et desentralt ventilasjonsanlegg vil det også være enklere og avtale driftstid og andre praktiske aspekter med hver enkelt leietaker. Disse krever også mindre sjaktareal. Alle bygning vil ha ulike behov når det kommer til ventilasjonsanlegg, og derfor må anlegget og løsningen velges ut ifra hvilket behov hver enkelt bygning har.