Nettverksbygging i VVS-bransjen

Profesjonelle nettverk har alltid eksistert, og i noen bransjer er dette et viktig virkemiddel for å lykkes på markedet. Nettverksbygging handler om å skape forhold til andre i samme bransje, og dermed danne forretningsforhold og forretningsmuligheter. Med sosiale medier har det blitt enda lettere og bygge samt vedlikeholde nettverk. Dette har gjort at det er lettere å finne partnere, nye kunder og kontakter.

Et godt nettverk kan gi mange fordeler og goder i jobbsammenheng. Uansett hvilken bransje det er snakk om, kan nettverksbygging være nøkkelen for å lykkes med en bedrift eller en ny karrierevei. Dette gjelder også VVS-bransjen. Med et nettverk vil det være lettere å komme over nye muligheter – både med tanke på nye kunder og nye jobbtilbud. Et nettverk handler om å gi og å ta, og derfor kan du også være med på å hjelpe andre i ditt nettverk å lykkes.

Hvorfor bygge nettverk?

Opererer du innenfor VVS-bransjen, vil et nettverk komme godt med. Dersom du driver en bedrift, eller er ansatt i VVS-bransjen, kan et godt vedlikeholdt nettverk gi mange muligheter i jobbsammenheng. Det vil alltid være «noen som kjenner noen», og dette kan resultere i nye kontrakter, kunder, salg og engasjement.

Det er viktig å gi noe av seg selv for å vedlikeholde et godt nettverk. Dersom du har fått muligheten til å delta i et prosjekt, eller fått vite om en god jobb muligheter du selv ikke har anledning til å ta del i, kan du dele dette med nettverket ditt. Slik vil de andre i nettverket ditt se verdien av deg, og dermed beholde deg som en ressurs.

Et nettverk kan også være støttende og motiverende. I et nettverk gir en hverandre en klapp på skulderen og roser hverandre. Et godt nettverk gratulerer hverandre for gode prestasjoner og nye jobbmuligheter. På den måten kan et nettverk være en støttende ressurs som ikke bare gir profesjonelle muligheter, men også motivasjon og forretnings vennskap.

Hvordan bygge et nettverk?

Mange har gjerne gode muligheter for å bygge et nettverk, uten å være helt klar over det selv. Med sosiale medier er det lettere enn noen gang å bygge nettverk og vedlikeholde dem gjennom arbeidslivet. Benytter du deg av LinkedIn kan du finne frem gamle kontakter du har arbeidet med tidligere, og dermed holde hverandre oppdatert på muligheter og engasjement.

På Linkedin er det også mulig å skaffe seg nye kontakter. Her kan du se hvem andre som er i din bransje og dermed bygge et forhold med dem via det sosiale nettverket. Det er viktig å vedlikeholde disse forholdene, slik at motparten også ser på deg som en ressurs. Da er det større sjanse for at de vil kunne sende muligheter og engasjementer i din retning.

Et nettverk i VVS-bransjen bør bestå av andre mennesker som også er innenfor samme bransje. Men her er det også store muligheter for å knytte kontakt med potensielle nye kunder og partnere. Større selskaper og mindre bedrifter har alle bruk for VVS-tjenester i ny og ne. Hvis du har et godt forhold til ulike bedrifter, vil kanskje ditt firma være det første som faller de potensielle kundene inn i tankene når de trenger en tjeneste.

Nettverksbygging handler ikke alltid om å skaffe seg nye muligheter, salg og kunder der og da. Et godt nettverk er bygget over lang tid og derfor er det viktig å tenke langsiktig. Se for deg hvem du kan ha nytte av i fremtiden og dyrk den relasjonen. Da vil du være den første de tenker på når de kommer over en mulighet de vil dele, eller har behov for å kjøpe en tjeneste. Nettverksbygging handler om å gi og ta, og det er viktig å være en ressurs for andre slik at du får noe igjen.