free bootstrap themes

FAGSEMINARER

Sprinkler og brannsikkerhet

Det ble holdt fem seminarer om dette.

Lønnsom håndtverkerbedrift

Det ble holdt fem seminarer om dette.

Energieffektive
løsninger

Det ble holdt ti
seminarer om dette.

Nye
markedsmuligheter

Det ble holdt fire seminarer om dette.

Forbrukerkontrakter og NS-kontrakter –
unngå tabbene

Det tilhører sjeldenhetene at en entreprenør går konkurs på grunn av for liten inntjening.
Normalt skyldes konkurs tabber – noen tekniske tabber, kalkulasjonstabber og  juridiske tabber.

Foredragsholder

Advokat Helge Arvid Tryti,
Codex

Presentasjonen

Klikk på bildet for å se presentasjonen.

Oppsummering

Det tilhører sjeldenhetene at en entreprenør går konkurs på grunn av for liten inntjening. Normalt skyldes en konkurs tabber – noen tekniske tabber/kalkulasjonstabber og noen skyldes formelle tabber (juridiske tabber)

Formelle tabber er kostnader entreprenøren har, men som han har mistet retten til å ta betalt for – typisk manglende varsling (NS-kontrakter) eller prisoverslag i forbrukersaker
Eksempel; «Reitan-dommen» HR

Forskjellen på netto- og brutto-penger
Avskriver entreprenøren kr. 100.000 i sluttoppgjøret på et prosjekt er det få entreprenører som har mer enn 5 % fortjeneste. Det betyr at omsetningen må økes med kr. 2 mill. for å hente inn igjen det tapte.

I stor grad kan de mest vanlige tapene på grunn av formfeil unngås med enkle virkemidler  
- Lage seg egne faste maler og faste rutiner.
- Bevissthet i hele organisasjonen på betydningen av å overholde rutinene.
- Sørge for at prosjektlederen har satt seg inn i de kontraktene han bruker og forskjellen på disse.

Vi har utformet diverse maler som skal kunne hjelpe bistå med å få med de riktige formuleringer på maler som kan gratis kan lastes ned fra www.entrepriserettsadvokater.no

Tradisjonelt har VVS-faget stor fokus på priser – det er mer økonomi i å sørge for å bli bedre på de avtalene man inngår.

I et forbrukeroppdrag har forbrukeren rettigheter som håndverkeren/entreprenøren ikke kan avtale seg bort fra
- En NS-kontrakt vil være i strid med loven og deler av den vil bli satt til side
- Forbrukeroppdrag har en lovgivning som har til formål å beskytte forbrukeren mot utførende
- Aldri bruke en NS-standard når kunden er forbruker

Borettslag og sameiere er aldri forbruker
- De er «profesjonelle» og der bør vanlige NS-kontrakter benyttes

I en forbrukeroppdrag har håndverkeren/ entreprenøren et «konsulentansvar» overfor forbrukeren – plikt til å veilede forbrukeren slik at forbrukeren tar de riktige valg

Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvilken NS-kontrakt som man vil benytte.

NS 8406 er den mest «entreprenørvennlige» kontrakten fordi denne ikke har like strenge regler for varsling som NS 8405 og NS 8407.
- Gjelder det underentrepriser benyttes NS 8416.

Ved tekniske entrepriser benyttes normalt NS 8407 (totalentreprise) evt. NS 8417 om det er en underentreprise for en hovedentreprenør.
- Totalunderentreprenøren har ansvaret for prosjektering og eventuelt uteglemte poster uten hensyn til hva entreprenøren har priset.

NS 8405 er en kontrakt hvor bare de poster som er beskrevet skal utføres med mindre det kommer en formell eller uformell tilleggsbestilling.

Både i forbrukerforhold og i NS-kontrakter MÅ det alltid lages en sluttfaktura
- Forbrukeren må da protestere innen en måned. Reklamerer forbrukeren senere enn etter en måned på en sluttfaktura kan entreprenøren avvise reklamasjonen som for seint fremkommet. 
- I NS-kontrakter må oppdragsgiver komme med sine innsigelser til sluttoppgjøret innen to måneder fra mottatt sluttfaktura. 

Reklamasjoner som fremkommer for seint kan alltid avvises
- Høyesterett avviste i 2010 en reklamasjon fra en forbruker som hadde kommet mer enn to måneder fra den kunne blitt reklamert. 
- I NS-kontrakter vil normalt en reklamasjon som er kommet etter en måned kunne avvises som for seint fremmet.