web page software

FAGSEMINARER

Sprinkler og brannsikkerhet

Det ble holdt fem seminarer om dette.

Lønnsom håndtverkerbedrift

Det ble holdt fem seminarer om dette.

Energieffektive
løsninger

Det ble holdt ti
seminarer om dette.

Nye
markedsmuligheter

Det ble holdt fire seminarer om dette.

Lønnsom håndtverkerbedrift

Torsdag kl. 14.00

Digitalisering av forbrukeradferd-fra markedsføring til installasjon

Digitalisering – Veien for en enklere og bedre kommunikasjon mellom forbruker og dere rørleggerbedrifter

På hvilken måte kan digitalisering bidra til en bedre hverdag både for bedriftseiere, prosjektlederne, håndverkere og forbruker? Kan digitalisering sikre full oversikt over status- og ansvarsforhold i prosjekter? Hvordan vil hverdagsdigitaliseringen påvirke deg?

Foredragsholder: Aleksander Bjaaland , Adm.dir Holte

Torsdag kl. 15.00

Logistikk på byggeplass

Hvordan skape en byggeplass med god flyt og effektiv produksjon?

Foredragsholder: Tore Bakke, Adm. Dir. Bravida

Torsdag kl. 16.00

Forbrukeravtaler og NS-kontrakter – unngå tabbene

Bygge smart - jobbe smart. God kontroll på avtaler med faste maler og gode rutiner er forskjellen på de som klarer å tjene penger og de som forbruker uforholdsmessig mye tid på uenighet med kunder og får dårlige kunderelasjoner. Advokaten gir deg de enkle rådene for å unngå de mest vanlige unøvendig problemene.

Foredragsholder: Helge Arvid Tryti, Codex

Fredag kl. 09.00

Lønnsom drift - tips og råd for effektivisering av den moderne rørlegger

Det er mange utfordringer i hverdagen ved å drive en lønnsom og effektiv rørleggervirksomhet?

Foredragsholder: Torkel Skanche Hansen, Assemblin

Fredag kl. 11.00

Brannsikkerhet må taes ASalg og markedsføring - tips og råd til markedsføring, innsalg, oppsalgpå alvor

Det er stort potensial for dagens bedrifter å selge mer pr kunde og øke effektiviteten i form av flere solgte timer pr. ansatt. Enkle grep og positive tiltak fører til øket salg, bedre lønnsomhet og ikke minst forbedret kundelojalitet. Seminaret har derav fokus på mersalg, effektivitet og service.

Foredragsholder: Kenneth Opsahl