web software

FAGSEMINARER

Sprinkler og brannsikkerhet

Det ble holdt fem seminarer om dette.

Lønnsom håndtverkerbedrift

Det ble holdt fem seminarer om dette.

Energieffektive
løsninger

Det ble holdt ti
seminarer om dette.

Nye
markedsmuligheter

Det ble holdt fire seminarer om dette.

Forbud mot oljekjel fra 2020

Utskifting av Oljekjel - 60.000 oljekjeler skal skiftes innen 2020, få med deg hvordan det kan gjøres. 

Foredragsholder

Knut Olav Knutsen,
VVS forum

Presentasjonen

Klikk på bildet for å se presentasjonen.

Oppsummering

Erfaringer fra 100 befaringer og over 40 temakvelder
- Godt voksne villaeiere, passert 50 år med god økonomi.
- Opptatt av konservative verdier som tid og ryddighet.
- Hører til den pliktoppfyllende generasjonen som er trygghetssøkende, det er derfor viktig å skape tillit.
- De ønsker ofte mer informasjon enn håndverkeren gir, ikke så flinke til å orientere seg på nettet.
- Ikke så glad i større inngrep i boligen.
- Ofte en bolig som ikke er pusset opp de siste 20 årene.
- Veldig glad i varmen de har levd med i mange år, forstår ikke helt hvorfor det er blitt et forbud.
- Ønsker ofte en løsning som gir lite vedlikehold
- Ender ofte opp med direkte strøm eller varmepumpe, noen få velger biofyringsolje.

- Mange kunder stoler på deg, er du bevist dine muligheter?
- Legger du vekt på kommunikasjon med kunden?
- Evner du og se kundens behov eller skape et?
- Er du bevist hva du skal se etter? Legger du merke til detaljene, er radiatorene store nok. Eller må du gjøre noe her?
- Viser du eksempler på tidligere jobber?
- Viktig å informere om alle støtteordninger som kan være aktuelle.
- Gjør du en god figur, så virker jungeltelegrafen meget effektivt.
- Der det ofte går galt er når forventningene ikke samsvarer med sluttproduktet. Da er det ofte mangel på kommunikasjonen som er synderen.
- Trygge kunder bruker mye mer penger!

- Jeg tror ikke vi vinner over strømmen, den er billig i Norge. Den er for mange en selvfølge og ligger i den Norske folkesjela.
- De fleste som snakker for eksempel om solenergi i Norge tenker som regel på solceller, selv om solfangere i mange tilfeller gir vesentlig bedre økonomi.
- Statnett skal investere 140 milliarden de neste årene på overføringslinjer, dette sier noe om politisk vilje til å levere elektrisk energi.
- Skal vi ha mulighet på sikt, så må vi bli bærekraftige og gode på varme.